A PINTÉR AURÉL ÜGYVÉDI IRODA BEMUTATÁSA

 

A Pintér Aurél Ügyvédi Iroda 2007. január 1. napján alakult. Alapítója dr. Pintér Aurél ügyvéd, aki korábban, az ügyvédi iroda megalakulását megelőzően a washingtoni székhelyű Hogan & Hartson amerikai ügyvédi irodával együttműködésben működő Nagy & Pintér Ügyvédi Iroda partnere volt.

Az ügyvédi iroda az alapító által szerzett nemzetközi tapasztalatok felhasználásával széles körű külföldi ügyfélkapcsolattal rendelkezik elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unió államaiban. Az iroda számos külföldi vállalkozás magyarországi vállalkozásának nyújt folyamatos jogi tanácsadási szolgáltatást. Ezeknek a jogi szolgáltatásoknak a komplex jellegére tekintettel az ügyvédi iroda tartós együttműködést alakított ki olyan adótanácsadókkal és könyvelőkkel, akik szakértelemmel bírnak a nemzetközi adózás és számvitel terén.

Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei részére több jogterületre kiterjedő átfogó szolgáltatást nyújtson, ennek érdekében különböző jogterületre specializált, kiterjedt együttműködői körrel rendelkezik. Elvünk, hogy egy személy mindenhez természetesen nem érthet, azonban segítünk megtalálni az adott jogterülethez leginkább értő szakembereket.

Az ügyvédi iroda fő szakterületei a következők:

 

Társasági jog

 • társaságok alapítása,
 • társaságok működésének folyamatos társasági jogi karbantartása
 • vállalkozásokban tulajdonosváltozások teljes körű ügyintézése (mergers and acquisitons)
 • társaságok döntéshozó és vezető szerveinek struktúrálása,
 • szervezeti átalakulások (formaváltás, beolvadás, összeolvadás és szétválás) megtervezése, dokumentáció elkészítése, képviselet a cégbírósági eljárás során,
 • tőkeváltozások tervezése adózási és számviteli szempontból, tőkeemelés és tőke leszállítás cégbírósági bejegyeztetése,
 • társaságok végelszámolásának intézése,
 • határon áthúzódó, elsősorban az Európai Unió területén működő társaságok alapítása és jogi képviselete,
 • vállalkozások minden jogi vonatkozású ügyre kiterjedő általános jogi képviselete.


Munkajog

 • munkaszerződések és munkavégzése irányuló egyén jogviszonyokat megalapozó szerződések és ezek módosításainak készítése,
 • tanácsadás munkaviszonyt és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat érintő kérdésekben,
 • munkáltatók és munkavállalók képviselete munkaügyi jogvitákban,
 • tanácsadás adózást és számvitelt érintő munkajogi kérdésekben,
 • tanácsadás munkaviszony megszüntetése során (felmondás, közös megegyezés)
 • tanácsadás nemzetközi munkaügyi jogviszonyokban, munkavállalási engedélyek beszerzése

Ingatlanjog

 • Ingatlanok átruházására vonatkozó szerződések készítése, beleértve az ingatlanok nem pénzbeni vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátását, ingyenes átadását (ajándékozását), közös tulajdon megszüntetését,
 • Ingatlanok bérletére vonatkozó szerződések elkészítése, tanácsadás ilyen jogviszonyok alapítása és megszüntetése során,
 • Tanácsadás ingatlannal kapcsolatos adózási és illetékfizetési ügyekben,
 • Ingatlanokat érintő komplex beruházások jogi bonyolítása,
 • Ingatlanok egyesítése, felosztása, ingatlanokra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése,
 • Egyes ingatlanokra vonatkozó építési szabályok felderítése,
 • Ingatlanokra vonatkozó kártalanítási és kisajátítási eljárásokban tanácsadás és jogi képviselet.
 • Ingatlanforgalmazással foglalkozó vállalkozások jogi képviselete,

 

Kötelmi jog, szerződések

 • A magyar jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések (elsősorban adásvételi, bérleti, megbízási és vállalkozási szerződések) előkészítése, készítése.
 • Szerződések alapján jogok bejegyeztetése és törlése,
 • Szerződéseket érintő jogvitákban tanácsadás, jogi képviselet,
 • Szerződések megszüntetése és módosítása tárgyában tanácsadás és jogi képviselet
 • Részvétel nemzetközi vonatkozású szerződések megkötésében, módosításában és megszüntetésében.

Szerzői jog, iparjogvédelem

 • Védjegyek, szabadalmak, ipari minták bejegyeztetése,
 • Szerzői jogi alkotások felhasználására vonatkozó szerződések készítése, különös tekintettel a megfilmesítési szerződésekre és a filmek alkotóival és közreműködőivel kötendő szerződések elkészítésére,
 • Filmforgalmazási szerződések készítése,
 • Filmgyártó és filmforgalmazó társaságok jogi képviselete
 • Tanácsadás szerzői jogi kérdésekben szerzők és felhasználók részére,
 • Tanácsadás filmtámogatási kérdésekben

Médiajog:

 

 • A sajtó és médiatörvény hatálya alá tartozó társaságok jogi képviselete,
 • Jogi képviselet sajtóhelyreigazítási, valamint sajtót érintő személyiségi jogi perekben,
 • Rádiós és televíziós tevékenységet végző vállalkozások jogi képviselete,
 • A médiajog hatálya alá tartozó szerződések készítése,
 • A médiát érintő reklámszabályok terén tanácsadás, reklámozással kapcsolatos szerződések készítése.

Szerencsejáték jog

 • Szerencsejátékra vonatkozó koncessziós szerződések előkészítése, tanácsadás koncessziós kérdésekben,
 • Játékkaszinók jogi képviselete, tanácsadás speciális szerencsejáték jogi kérdések megoldásában, szerencsejáték szervezést folytató vállalkozások működésében,
 • Jogi tanácsadás online szerencsejáték szervezők létrehozásában és működtetésében,
 • Tanácsadás szerencsejáték szervező vállalkozások szabályzatainak létrehozásában és módosításában,
 • Kapcsolattartás az illetékes állami felügyeleti szervekkel.

 

Öröklési jog:

 • Végrendeletek, öröklési szerződések és egyéb halál esetére szóló rendelkezések elkészítése,
 • Tanácsadás vagyonok halál esetén történő vagyonkezelésbe adásával kapcsolatosan,
 • Jogi képviselet belföldi és nemzetközi vonatkozású hagyatéki eljárásokban,
 • Hagyatékkal kapcsolatos jogvitákban történő jogi képviselet,
 • Végrendeletek, halál esetére szóló rendelkezéseket tartalmazó dokumentumok őrzése.

Adatvédelmi jog:

 • Általános tanácsadás a GDPR előírásainak történő megfeleltetés érdekében, adatvédelmi átvilágításban közreműködés,
 • Adatvédelmi tájékoztatók, érdekmérlegelési tesztek, adatkezelési és adatfeldolgozói szerződések elkészítése,
 • Tanács egyéb, eseti adatvédelmi jogi kérdésekben.

 

Civil szervezetek joga:

 • Alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok létrehozása, lajstromoztatása,
 • Alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok általános jogi képviselete,
 • Közreműködés civil szervezetek közhasznú minősítésének megszerzésében, a közhasznú minősítése előfeltételeinek megteremtésében,
 • Alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok létesítő okiratának karbantartása, módosítása,
 • Tanácsadás a civil szervezetek finanszírozását érintő kérdésekben.

Adójog:

 • Adószakértők bevonásával általános adójogi tanácsadás magánszemélyek és vállalkozások adózási kérdéseiben,
 • Jogi tanácsadás jogszerű gazdasági előnyöket nyújtó adózási formák és struktúrák kialakítása során,
 • Jogi képviselet adózással kapcsolatos jogvitákban, adóvizsgálatok során.

 

Az ügyvédi irodával együttműködő ügyvédek kivétel nélkül a Pintér Aurél Ügyvédi Irodában kezdték a tevékenységüket ügyvédjelöltként, majd a későbbiekben önálló ügyvédként folytatták tevékenységüket. Ez lehetővé tette számukra a független működést, ugyanakkor az együttműködés valamennyi előnyét a saját maguk és ügyfeleik hasznára tudják fordítani. Az együttműködés során egy olyan szellemi műhely jött létre, amely a nemzetközi ügyvédi irodák szakmai színvonalát biztosítja az ügyfelek részére, a nemzetközi irodák által alkalmazott anyagi feltételeknél lényegesen kedvezőbb feltételekkel.

AZ ÜGYVÉDI IRODA TAGJAINAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINEK BEMUTATÁSA
Image

Pintér Aurél partner
Pintér Aurél Ügyvédi Iroda

Aurél a jogi diplomáját 1980-ban szerezte az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán. 1980 és 1987 között előbb bírósági fogalmazóként, majd polgári ügyszakos bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 1987 és 1988 évben jogtanácsosként működött a (nyugat)német részesedéssel alapított MD Vállalkozási és Kereskedelmi Kft-nél, majd az országos tevékenységet folytató 50. számú Jogtanácsosi Munkaközösség tagjaként elsősorban kiskereskedők jogi ügyeiben nyújtott segítséget. 1990 és 1992 között Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson washingtoni ügyvédi irodánál majd a Weil, Gotshall & Manges amerikai ügyvédi irodánál vendégügyvédként dolgozott. Az Amerikai Egyesült Államokból történt visszatérését követően dr. Hardy Ilonával közösen megalapították a Hardy és Pintér Ügyvédi Irodát, ahol elsősorban értékpapírpiaci, vállalatfelvásárlási ügyekkel és önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak alapításával és működtetésével foglalkoztak. 1998. szeptembere és 2006. decembere között a washingtoni székhelyű Hogan & Hartson L.L.P-vel együttműködő Nagy & Pintér Ügyvédi Irodában partner, ezt követően 2007. januárjában alapította meg a Pintér Aurél Ügyvédi Irodát, amelyben azóta együttműködő partnereivel működik.

 

A Sport Állandó Választottbíróság tagja.

 

Főbb szakmai területei: társasági jog, társaságok felvásárlása és átalakulása, szerződések joga, szerzői jog, ingatlanjog, adójog és civil szervezetek joga.

Image

Berecz Anett partner
Berecz Anett Ügyvédi Iroda

Anett társasági jogi tanácsadással foglalkozott gyakornok kora óta egy nemzetközi ügyvédi irodában, és több cég átvilágításában részt vett. Munkája részeként napi operatív kérdésekben támogatja ügyfeleit, ideértve az operatív működéshez szükséges szerződéses feltételekkel kapcsolatos kérdésekben való tanácsadást is. Ezen felül különösen szerzői jogi, azon belül is a filmgyártáshoz (dokumentumfilm, nagyjátékfilm, animációs filmek) és filmforgalmazáshoz kapcsolódó jogi területeken szerzett meghatározó tapasztalatot. Feladatai közé tartoztak a filmgyártához kapcsolódó teljes folyamat jogi és szerződéses hátterének biztosítása, televíziós licensz és sugárzási jog átadásával kapcsolatos szerződések előkészítése, véleményezése, valamint szerződéses állomány kezelésével, szerződések megfeleltetésével kapcsolatos munkák.

Skóciai tanulmányai alatt kezdett el mélyebben szerzői joggal foglalkozni. A fő kutatási területe és a disszertációja is a szellemi alkotások témaköre volt, de versenyjogi jogi tárgyú kurzuson is részt vett.  2019. novemberében szakvizsgázott, és ezt követően saját ügyvédi irodája keretében lát el jogi tanácsadást, együttműködve a Pintér Aurél Ügyvédi Irodával.

Image

Grosz Péter partner
dr. Grosz Péter Ügyvédi Iroda

Péter a jogászi pálya megkezdése előtt közgazdászként tevékenykedett a marketing, az üzleti elemzés és a back office (értékesítés támogatás) területein. Felsőfokú tanulmányait 1999-ben kezdte meg, 2003-ban a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján közgazdász (BSc) oklevelet, 2005-ben pedig a Szent István Egyetemen közgazdász (MSc) diplomát szerzett. 2007-ben megkezdte jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán, melyet 2012-ben cum laude minősítéssel zárt, 2016-ban jogi szakvizsgát tett. Angol és német nyelvből állami felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, az angol nyelvet napi munkája során is rendszeresen használja. Ügyvédként tapasztalatait nagyvállalati jogi vezetőként szerezte, így szívesen dolgozik csapatban, mellette több kisebb ügyfelének nyújtott elsősorban munkajogi és kötelmi jogi tanácsokat.

Főbb szakmai területei a kötelmi jog, munkajog, szerencsejáték jog, adatvédelmi jog, öröklési jog.

Image

Kovács Dániel (L.L.M.) ügyvédjelölt
Pintér Aurél Ügyvédi Iroda

Dániel 2018 augusztusa óta dolgozik a Pintér Aurél Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként. Magyarországi jogi diplomáját 2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte. Korábbi, skóciai tanulmányai során a University of Abertay Dundee intézményben bachelor diplomát  szerzett 2012-ben, majd 2018-ban a Pázmány Péter Katolikus egyetemen elvégezte az angol  jogi szakfordítói  képzést és L.L.M. fokozatot szerzett

 

Az Ügyvédjelölti pálya megkezdése előtt az OTP Faktoring Zrt. vállalatnál követeléskezeléssel foglalkozott (2012-2014), majd a Morgan Stanley-nél anti - money laundering regulatory documentation associate pozícióban dolgozott (2014-2018). Tárgyalási szinten beszél angolul.

Image

Harangi Annamária ügyvédjelölt
Pintér Aurél Ügyvédi Iroda

Anna 2007- ben végezte el a jogi egyetemet és ezt követően másfél évet dolgozott egy spanyol ingatlanfejlesztő cég jogásza mellett, valamint egy ügyvédi irodánál ügyvédjelöltként. Után éles fordulattal a segítő szakmában helyezkedett el, 2020 -tól azonban ismét ügyvédjelöltként dolgozik, és a Pintér Aurél Ügyvédi Iroda partnereinek munkáját támogatva készül a jogi szakvizsga megszerzésére.
Image

Mátravölgyi Ágnes titkárságvezető
Pintér Aurél Ügyvédi Iroda.

Ágnes a tanulmányai befejezését követő két évben a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon dolgozott titkárnőként és jogi asszisztensként. Ezután két évet töltött Angliában nyelvtanulás céljából. 1996-tól a Hogan & Hartson nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozott 10 évig titkárnőként, és itt ismerte meg az iroda alapítóját dr. Pintér Aurélt, akivel a mai napig közel 24 éve dolgoznak együtt. 2007 januárjában alakult meg a Pintér Aurél Ügyvédi iroda, ahol jelenleg titkárnő, irodavezető beosztásban segíti a jogászok munkáját. Angol és olasz középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Kapcsolat

Pintér Aurél Ügyvédi Iroda
1052 Budapest
Régiposta u. 5. IV. emelet 2.
+3614111255
office@apinterlaw.com
apinter@apinterlaw.com

Térkép

Információk

Adatkezelés

Oldaltérkép